Pravno obvestilo

Pravilnik o zasebnosti

BigU Akademija d.o.o. (v nadaljevanju imenovana »BigU Academy«, »BigU«, »mi«, »nas«,»naš« ali »družba«) je ustvarila ta Pravilnik o zasebnosti za zagotavljanje zaupanja pri obiskovanju naših spletnih mest ali mobilnih aplikacij ter za dokazovanje naše zavezanosti k spoštovanju načela poštene informacijske prakse in varstva zasebnosti.

Ta Pravilnik o zasebnosti se uporablja samo za to spletno mesto in mobilno aplikacijo in ne velja za spletne strani ali mobilne aplikacije tretjih oseb, katerih drugačne prakse in politike glede zbiranja in uporabe podatkov lahko bistveno odstopajo od določil tega Pravilnika o zasebnosti. Dodatne informacije so navedene v nadaljevanju, v poglavju o spletnih straneh ali mobilnih aplikacijah tretjih oseb.

Z UPORABO SPLETNEGA MESTA ALI MOBILNE APLIKACIJE ZAGOTAVLJATE IN JAMČITE, DA STE PREBRALI IN RAZUMETE TER SE STRINJATE S POGOJI, NAVEDENIMI V TEM PRAVILNIKU O ZASEBNOSTI. ČE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI NE RAZUMETE ALI SE Z NJIM NE STRINJATE, NEMUDOMA ZAPUSTITE TO SPLETNO MESTO ALI MOBILNO APLIKACIJO.

Pri vsakem obisku spletne strani ali mobilne aplikacije se uporabljajo določila takrat veljavne različice Pravilnika o zasebnosti Skladno s tem morate ob vsaki uporabi spletnega mesta ali mobilne aplikacije preveriti datum Pravilnika o zasebnosti (ki se pojavi na koncu) in pregledati vse morebitne spremembe, ki so v veljavi od vašega zadnjega obiska spletnega mesta ali mobilne aplikacije. Dodatne informacije so navedene v nadaljevanju, v poglavju o posodobitvah in spremembah pravilnika o zasebnosti.

1. ZASEBNOST OTROK

Spletno mesto ali mobilna aplikacija nista namenjena otrokom, mlajšim od 14 let. BigU Academy ne spodbuja ali zavestno zbira osebne podatke od otrok, mlajših od 18 let. Če družba BigU Academy ugotovi, da je dejansko pridobila osebne podatke od otroka, mlajšega od 18 let, bo vse take podatke izbrisala iz svoje baze podatkov. Ker BigU Academy zavestno ne zbira osebnih podatkov otrok, mlajših od 18 let, takih podatkov niti ne uporablja niti ne razkriva tretjim osebam.

2. PRAKSA ZBIRANJA PODATKOV

a. Podatki o prometu Kot večina upraviteljev spletnih mest ali mobilnih aplikacij, BigU Academy samodejno zbira podatke, ki jih brskalniki samodejno posredujejo, vključno z: (i) IP naslovi; (ii) strežniki domen; (iii) vrstami naprav, ki dostopajo do spletnega mesta ali mobilnimi aplikacijami in (iv) vrstami spletnih brskalnikov, s katerimi dostopate do spletnega mesta (to skupaj se imenuje »Podatki o prometu«). Podatki o prometu so anonimne informacije, ki vas osebno ne identificirajo.

b. Piškotki »Piškotek« je niz informacij, ki jih spletna stran shrani na uporabnikovem računalniku in ki ga uporabnikov brskalnik posreduje spletni strani vsakič, ko uporabnik predloži poizvedbo na spletni strani. Namen piškotka je, da identificira uporabnika kot edinstvenega uporabnika spletne strani, pri čemer pa ne zbira njegovih osebnih podatkov. BigU Academy uporablja piškotke za prilagajanje vaše izkušnje na spletnem mestu vašim interesom in za zagotavljanje, da se vam nenehno ne prikazujejo ista informacijska obvestila ter za shranjevanje vaše IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE ali uporabniškega imena, tako da ga ne rabite vnašati ob vsakem obisku spletnega mesta. Na splošno so piškotki varni, saj le prepoznajo vaš računalnik, zato da prilagodijo vaši spletno izkušnjo. Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke, običajno pa lahko prilagodite nastavitve tako, da vas obvešča o prošnjah za namestitev piškotkov, da zavrača določene piškotke ali v celoti odklanja uporabo piškotkov. Če izklopite piškotke, v celoti prevzamete odgovornost za vso morebitno nedelovanje določenih funkcij. Dodatne informacije o piškotkih, ki jih uporablja BigU Academy so navedene v spodnjem razdelku o uporabi in razkrivanju informacij/Podatki o prometu in Informacijah, zbranih z uporabo piškotkov.

c. Osebni podatki Če želite uporabljati določene storitve, boste morda morali BigU Academy posredovati nekatere informacije, ki vas identificirajo (»Osebni podatki«). Osebni podatki, brez omejitev, vključujejo: (1) »Kontaktni podatki« (kot so vaše ime, poštni naslov in naslov e-pošte); (2) »Demografski podatki« (kot so vaša starost, spol, poklic, stopnja izobrazbe, zakonski status, verska pripadnost, država, mesto in kaj vam je več oziroma kar vam ni); in (3) »Finančni podatki« (kot je na primer številka vaše kreditne/debetne kartice in datum poteka veljavnosti). V vsakem primeru pa boste pozvani, da predložite osebne podatke, saj jih spletno mesto ali mobilna aplikacija ne zbirata na skrivaj. BigU Academy lahko osebne podatke, ki jih posredujete vi, dopolni z osebnimi podatki pridobljenimi iz javnih virov oziroma pridobljenimi s strani tretjih oseb (npr. agencije, ki poročajo o potrošnikih), ki lahko zakonito posredujejo takšne informacije družbi BigU Academy. V nobenem primeru pa niste obvezani, da posredujete osebne podatke, pri čemer lahko vaša zavrnitev prepreči uporabi nekaterih funkcij in storitev, ki so na voljo na spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji.

d. Podatki, ki jih vi javno posredujete v spletnem mestu ali mobilni aplikaciji Na spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji so lahko na voljo funkcije (npr. javni profil, forumi, oglasne deske), ki vam omogočijo nalaganje, objavljanje, prenos, prikazovanje, predstavljanje ali razširjanje vsebin, informacij ali drugih gradiv, vključno z vašimi osebnimi podatki. Vse informacije, ki jih po lastni izbiri razkrijete prek takih funkcij, postanejo javne informacije, ki jih BigU Academy ne more nadzirati. Zato bodite previdni pri razkrivanju osebnih podatkov prek navedenih funkcij, saj se strinjate, da prevzemate vso odgovornost za njihovo razkritje.

3. PRAKSE GLEDE UPORABE IN RAZKRITJA INFORMACIJ

a. Podatki o prometu in informacije zbrane z uporabo piškotkov BigU Academy analizira podatke o prometu in informacije, zbrane z uporabo piškotkov, saj ti podatki družbi BigU Academy omogočajo boljše razumevanje uporabnikov spletnega mesta in njihovega načina uporabe. Z ugotavljanjem vzorcev in trendov uporabe lahko BigU Academy bolje oblikuje zasnovo spletnega mesta in izboljša vašo izkušnjo ter vam tako posreduje vsebine, ki so za vas pomembne in zanimive. Občasno lahko družba BigU Academy objavi skupne podatke o prometu in informacije, zbrane z uporabo piškotkov, tako da objavi poročilo o trendih in uporabi spletnega mesta. BigU Academy ne poskuša povezati informacij, zbranih z uporabo piškotkov, z osebnimi podatki.

b. Osebni podatki

i. Splošno BigU Academy uporablja vaše kontaktne podatke za pošiljanje informacij o družbi BigU Academy, o izdelkih in storitvah BigU Academy ter za namene trženja in prodaje ter obdelave vaših naročil izdelkov in storitev BigU Academy. BigU Academy uporablja vaše finančne podatke za zaračunavanje. BigU Academy uporablja vaše demografske podatke za prilagajanje delovanja in izboljšanje vaše izkušnje na spletnem mestu in v mobilnih aplikacijah. Podobno kot podatke o prometu in informacije, zbrane z uporabo piškotkov, lahko družba BigU Academy občasno objavlja skupne demografske podatke z objavo poročil o trendih in uporabi tega spletnega mesta ali mobilnih aplikacij.

ii. Prakse glede razkritja Razen v okoliščinah, ki so navedene v nadaljevanju, in kot je sicer določeno v tem pravilniku o zasebnosti, bo družba BigU Academy varovala vaše osebne podatke kot zasebne in jih ne bo prodajala ali jih delila s tretjimi osebami.

· Razkritje v zvezi s storitvami. Družba BigU Academy razkriva osebne podatke osebam, ki ji pomagajo zagotavljati storitve, vključno z izvajalci tehničnih in administrativnih storitev ter tistimi, ki obdelujejo podatke, kot so storitve gostovanja, zaračunavanja, izpolnjevanja, shranjevanja podatkov in varnosti.

· Zakonsko določeno ali za varovanje pravic. Družba BigU Academy razkriva osebne podatke tretjim osebam ali širši javnosti kadar je to zakonsko določeno ali v odziv na sodni poziv ali nalog ali kadar je družba BigU Academy prepričana, da je razkritje razumno potrebno za zaščito lastnine ali pravic družbe BigU Academy.

· Poslovni prenosi; stečaj. Družba BigU Academy si pridržuje pravico za prenos osebnih podatkov, ki jih ima v lasti, organizaciji naslednici v primeru združitve, prevzema ali stečaja ali druge oblike prodaje družbe BigU Academy v celoti ali njenega deleža premoženja. Razen v obsegu, ki ga odredi stečajno ali drugo sodišče, je uporaba in razkritje vseh prenesenih osebnih podatkov predmet tega pravilnika o zasebnosti ali novega pravilnika o zasebnosti, če ste dobili obvestilo o tem novem pravilniku o zasebnosti, in možnosti za zavrnitev nadaljnjega sodelovanja. Osebni podatki, ki so predloženi ali zbrani po prenosu, pa so lahko predmet novega pravilna o zasebnosti, ki ga sprejme organizacija naslednica družbe BigU Academy.

· Neplačani računi. Če ne poravnate zneska, ki ga dolgujete na podlagi izvedenih storitev, lahko družbe BigU Academy v skladu z zakonskimi določbami posreduje vaše osebne podatke, vključno z in brez omejitve podatke o neplačanem znesku, službam, ki poročajo o finančnem stanju potrošnikov, zbirajo podatke in drugim.

4. SOGLASJE ZA SPREJEMANJE SPOROČIL OD VODSTVA LIFE

Z registracijo na spletnem mestu soglašate, da občasno prejemate e-poštna in druga sporočila družbe BigU Academy o politikah, novih produktih, promocijah in drugih zadevah. Če ne želite prejemati e-poštnih sporočil, lahko zavrnete to možnost, tako da sledite navodilom za odjavo, ki so navedena v vsakem e-poštnem sporočilu ali pošljete zahtevo na naslov info@biguacademy.com.

5. VARNOST OSEBNIH PODATKOV

BigU Academy izvaja in vzdržuje primerne varnostne postopke in prakse za zaščito pred nepooblaščenim dostopom, uporabo, spreminjanjem, uničenjem ali razkritjem vaših osebnih podatkov.

6. IZGUBLJENI ALI UKRADENI PODATKI

Nemudoma nas morate obvestiti v primeru izgube, kraje ali neupravičene uporabe vaše kreditne ali bančne kartice, drugih finančnih podatkov uporabniškega imena/gesla ali identifikacijske številke. V takem primeru bomo z vašega računa odstranili številko te kreditne kartice ali podatke o bančnem računu oziroma vse druge podatke o finančni ustanovi, uporabniško ime ali geslo.

7. MOŽNOST UPORABNIKOVEGA DOSTOPA DO, POSODABLJANJA IN POPRAVLJANJA OSEBNIH PODATKOV

BigU Academy želi, da so vaši osebni podatki popolni in točni. Z uporabo spletnega mesta ali mobilne aplikacije zagotavljate in jamčite, da so vsi podatki, ki ste jih navedli v obrazcu za registracijo ali na kak drug način v zvezi z uporabo spletnega mesta ali mobilne aplikacije in storitev, popolni in točni, ter da jih boste po potrebi posodobili, tako da bodo vedno celoviti in točni. Za potrditev popolnosti in točnosti vaših osebnih podatkov ali za njihovo spreminjanje, obiščite spletno stran z vašim profilom. V svojem profilu lahko pregledate in posodobite svoje osebne podatke.

8. SPLETNA MESTA IN MOBILNE APLIKACIJE TRETJIH OSEB

Družba BigU Academy ni lastnica niti ne nadzira spletnih mest ali mobilnih aplikacij tretjih oseb. Skladno s tem spletna mesta ali mobilne aplikacije tretjih oseb niso zavezane k delovanju v skladu s tem pravilnikom o zasebnosti, razen glede varovanja osebnih podatkov, ki jim jih posreduje družba BigU Academy neposredno. Pred obiskom ali pred posredovanjem osebnih podatkov spletnim mestom ali mobilnim aplikacijam tretjih oseb se morate pozanimati o pravilnikih in praksah glede zasebnosti (če so na voljo) teh spletnih mest ali mobilnih aplikacij tretjih oseb, in sprejeti ustrezne postopke, ki so v skladu z vašim prepričanjem, potrebni za zaščito vaše zasebnosti.

9. PROMOCIJSKE DEJAVNOSTI

Občasno lahko družba BigU Academy izvede tekmovanja, nagradne igre in druge promocijske akcije (skupno imenovano »Promocijske dejavnosti«). Vsi podatki, ki so posredovani v zvezi s promocijskimi dejavnostmi, se bodo obdelovali v skladu s tem pravilniku o zasebnosti. Občasno vas lahko družba BigU Academy povabi k sodelovanju v raziskavah, s katerimi želi družba BigU Academy izboljšati svoja spletna mesta ali mobilne aplikacije, produkte ali storitve. Vsi osebni podatki, ki so posredovani družbi BigU Academy v zvezi s katero koli raziskavo, se bodo uporabljali samo v zvezi s to raziskavo in se lahko razkrijejo tretjim osebam, ki jih ne zavezuje ta pravilnik o zasebnosti, samo v zbirni obliki.

10. POSODOBITVE IN SPREMEMBE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI

Čeprav bo večina sprememb verjetno majhnih, si družba BigU Academy pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila, dodaja, posodablja, spreminja ali prilagaja besedilo tega pravilnika o zasebnosti, z objavo takih posodobitev, sprememb ali prilagoditev na tej strani. Vse dopolnitve, posodobitve, spremembe ali prilagoditve bodo objavljene na spletnem mestu ali mobilni aplikaciji 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti. Pri vsakem obisku spletne strani ali mobilne aplikacije se uporabljajo določila takrat veljavne različice Pravilnika o zasebnosti Skladno s tem morate ob vsaki uporabi spletnega mesta ali mobilne aplikacije preveriti datum Pravilnika o zasebnosti (ki se pojavi na koncu) in pregledati vse morebitne spremembe, ki so v veljavi od vašega zadnjega obiska spletnega mesta ali mobilne aplikacije. V kolikor družba BigU Academy ne pridobi vašega izrecnega soglasja, bo spremenjen pravilnik o zasebnosti veljal samo za podatke, zbrane po začetku veljavnosti spremenjenega pravilnika o zasebnosti, in na za informacije, ki so bile zbrane v skladu s predhodnim pravilnikom o zasebnosti.

Maribor, 17. 12. 2014

 

STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.